Upcomming festivals

Upcomming festivals: 2021 June 11 – 13 (Friday -Sunday) 2022 June 3-7...

01st May

Магията на православната музика отново ще донесе вярата и надеждата в Поморие

На 11 юни Православната църква чества празника на Св. Богородица „Достойно ест”,...

10th Jun

Ангел Попконстантинов – диригент и композитор. Статия от д-р Стоян Малинов

На Вашето внимание статия от д-р Стоян Малинов, която бе планувана да...

10th Jun

Одобрени участници 2020/2021

Одобрени участници в XVII Международен фестивал на православната музика „Св. Богородица –...

10th Mar

В процес на изработка…

В процес на изработка…

10th Feb

Conditions of Participation 2020

15th Jan