(Bulgarian) Снимки от вторият международен фестивал

On Июнь 11, 2005