(Bulgarian) Участници във вторият международен фестивал

On Июнь 1, 2005