Предстоящи фестивали

On април 19, 2017

Уважаеми настоящи и бъдещи участници,

Плануваваните дати за провеждането на  Четиринадесети, Петнадесети и Шестнадесети Международен Фестивал на Православната Музика „Света Богородица – Достойно естъ“, гр. Поморие, са както следва:

през 2017 година – от 7 до 11 юни,

през 2018 година – от 6 до 10 юни,

през 2019 година – от 7 до 11 юни.