За контакти

Адрес за изпращане на заявки:

Цялата кореспонденция /формуляри за участие, въпроси и т.н. / трябва да се изпращат в електронен вид на следния адрес:

mayor@pomorie.bg

За повече информация:

Йорданка Туджарова: тел. 0889/14-72-72; 0897/37-65-05

Нели Севастиянова: тел. 0882/ 79-79-54

Община Поморие, адрес: 8200 гр. Поморие, ул. „Солна”  № 5

 

Comments are closed.